Melody Saz Evi Saz kaufen

Kisa Sap Bağlama Nedir

Kisa Saplı Bağlama, Kendi adını alan Bağlama Ailesinin 19 perdeli olan kısa kol sazıdır. Bazen çöğür de denilmekteyse de çöğürün bağlamanın başka bir türü olduğu kanaati yaygındır. Tekne boyu yaş guruplarına göre değişir ve genellikle 36 – 40 cm arasında olur. Tel olarak alta iki adet 0,18 çelik tel ve bir adet ince sırma tel, ortaya iki adet 0,28 çelik tel, üste de bir adet 0,20 çelik tel ve bir adet kalın sırma tel takılır. Bağlmanın akort şekli, Alt Teller: Re, Orta Teller: Sol, Üst Teller: La’dır. Hangi tona akort edilirse edilsin bu şekil hiç değişmez. Bağlama akortu yapmak için öncelikle hangi tonda çalmak istiyorsanız o ton seçilir ve ona göre akort edilir. Akort Aletine göre frekans 440’a getirilir ve Alt teller: F, Orta teller: B bemol, Üst teller: C sesine akort edilir. Bu sisteme gören akort edilen bir saz,  Do tonuna akort edilmiş olur. Do tonu erkek ve bayan seslerinin ortak kullanabileceği en uygun ton olarak düşünülsede, her icracı kendi sesine göre ton seçerek ona göre akort eder.

Alle unsere instrumente saz baglama elektro saz werden vor dem versand gestimmt und geteset.